Xudafərin şadlıq evi

Xudafərin şadlıq evi. Bakıda ən tanınmış şadlşq evidir. Burda yüksək xidmət insanları həmişə razı salmışdlr Burda toy edən vətəndaşlar bir də toy edəndə başqa şadlıq evinə müraciət etmirlər Yenə Xudafərin .adlıq evinə üz tuturlar Hər cür yüksək xidmət   təşkil  olunub   Bu cür  xidmət Xudatərin şadlıq evinin prezidenti Səyavuş müəllimin diqqəti sayəsindədur  Kim evladına toy etmək istəyir,  Xudafərin şadlıa evinə üz tutsa çox razı qalacaq Bunu tam məsuliyyəti ilə qeyd edirik.

 

XUDAFƏRİN ŞALIQ EVİNİN PREZİDENTİSƏYAVUŞ ƏSGƏROV